CAN/CANFD转WIFI设备

 二维码 311
作者:沈春祎来源:来可电子

一些运动设备进行维护、下载、测试工作时,需要近距离无线收发CAN/CANFD报文。

例如某AGV小车厂家,需要实时监控AGV小车CAN网络的报文,则可以在AGV小车上安装CANLog-VCI设备,测试人员使用测试笔记本电脑接入CANLog-VCI设备的AP热点,然后笔记本电脑上打开测试软件则可以监控AGV小车CAN网络的报文。


演示文稿1_01.png


scy@njlike.com   
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
工作时间:周一 ~ 周五,08:30—17:30
联系电话:4007778580
南京市江宁区高湖路9号金聚龙大厦4号楼6F